Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu

obsługa sekretariatu

 

Sekretariat

 

 

Sekretariat szkolny prowadzi Marzanna Dańków

 

Do zadań sekretarza szkoły należy w szczególności:

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNO BIUROWE, SEKRETARIAT

 1. Przyjmowanie i przedkładanie dyrektorowi pism zastrzeżonych do jego wglądu lub podpisu,

 2. Ewidencjonowanie pism z zewnątrz ,

 3. Rozdzielanie wpływów na poszczególne komórki organizacyjne,

 4. Wysyłanie korespondencji, przesyłek,

 5. Przyjmowanie i nadawanie telegramów, faksów, obsługa centrali telefonicznej i telefonu, kserokopiarki, skanera i innych urządzeń w sekretariacie, programów komputerowych w sekretariacie szkoły,

 6. Udzielanie informacji interesantom, kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły i kadrą kierowniczą,

 7. Sporządzanie pism bieżących,

 8. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci szkolnych oraz druków ścisłego zarachowania,

 9. Nadzór i prowadzenie akt szkolnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 10. Prowadzenie archiwum szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami,

 11. Wykonywanie innych czynności kancelaryjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,

 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub osobę upoważnioną zgodnie
  z kompetencjami.

SPRAWY UCZNIOWSKIE

 1. Zakładanie i oprawianie ksiąg ocen.

 2. Kierowanie ruchem uczniów - czuwanie nad terminami z nim związanymi.

 3. Sporządzanie i wydawanie duplikatów i odpisów świadectw oraz innych dokumentów dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Przechowywanie i wydawanie wychowawcom arkuszy ocen, druków świadectw.

 5. Dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej.

 6. Wydawanie legitymacji szkolnych uczniom.

 7. Gromadzenie i przechowywanie niezbędnych druków szkolnych .

SPRAWY KADROWE

 1. Prowadzenie spraw kadrowych szkoły w zakresie wskazanym przez dyrektora, m.in. przygotowywanie druków i zawiadomień.

 2. Ochrona danych osobowych pracowników i uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Udostępnianie pracownikom list obecności, przedkładanie dyrektorowi tych dokumentów do kontroli.

 4. Prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekty szkolne.

 5. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

 6. Prowadzenie imiennej ewidencji przyznanych świadczeń socjalnych.

BHP, GOSPODARKA MATERIAŁOWA

 1. Uczestniczenie w sporządzaniu inwentaryzacji majątku szkoły na polecenie dyrektora szkoły.

 2. Prowadzenie zeszytów pracy konserwatora i sprzątaczek oraz kierowców autobusów; zlecanie konserwatorowi szkolnemu i sprzątaczce wykonywania drobnych prac remontowych i porządkowych w sekretariacie w uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym, rozliczanie z ich wykonania.

 3. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 4. Na zlecenie dyrektora i kadry kierowniczej przygotowywanie projektów pism, przedstawianie ich upraw­nionym osobom do podpisu.

 5. Prowadzenie ewidencji wydawania znaczków pocztowych

 6. Rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych z aparatów szkolnych .

 7. Dokonywanie zakupów niezbędnych w sekretariacie materiałów biurowych (w uzgodnieniu z intendentem i kierownikiem gospodarczym), wydawanie ich pracownikom i rozliczanie ich zużycia .

 8. Sporządzanie i wysyłanie zamówień na czasopisma edukacyjne i inne publikacje lub programy zamówione w ramach abonamentu, kontrolowanie ich dostarczania.

 9. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Konopka 29-01-2008 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Konopka 29-04-2021 11:31