Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu

ogłoszenie o naborze ofert na remont daszku nad wejściem do budynku szkoły


OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REMONT DASZKU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUCHANIU

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu

ul. Kard. A. Hlonda 1

73-132 Suchań

Tel. 91/562 40-12

REGON : 811920402

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

1) Naprawa daszku nad wejściem głównym w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Publicznych

w Suchaniu.

2) Prace wykonane zostaną z materiałów własnych Wykonawcy.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

od 02.07.2012 r. do 21.07.2012 r.

 1. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT ZAKRESU ROBÓT ORAZ PRZEDMARU

ROBÓT

Kosztorys Budowlany - Inwestorski Nakładczy można otrzymać bezpłatnie w sekretariacie

Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu , ul. Kard. A Hlonda 1 w godz. 7.30 - 15.30

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU:

1) Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24

wymienionej ustawy;

 1. Posiadają potencjał techniczny do wykonania robót budowlanych.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE :

  1. cena - 100 %

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Sekretariat Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu , ul. Kard. A. Hlonda 1 do dnia 31.05.2012 r.

do godz. 12.00

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2012 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego - w Zespole

Szkół Publicznych w Suchaniu , ul. Kard. A. Hlonda 1 w gabinecie wicedyrektora.

 1. Oceny ofert dokona komisja powołana przez dyrektora ZSP w Suchaniu.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik gospodarczy Zespołu Szkół Publicznych

w Suchaniu Elżbieta Jałowiecka tel. 91/562 40 12 w godz. 7.30 - 15.30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Konopka 09-05-2012 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Konopka 09-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2012 12:59